1. Home
  2. Economie

Propunere MF: Facilități la plata obligațiilor restante înregistrate de la instituirea stării de urgență

Ministerul Finanțelor Publice propune, conform unui proiect de act normativ, măsuri de înlesnire la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență. Documentul propune reglementarea unei proceduri alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată se împlinește după data de declarării stării de urgență până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Beneficiari ai facilității sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență.

Adaugă un comentariu

  • (nu va fi publicată)